הקדשנו השידור כולו לשיר אחד ומיוחד העובד כחוט השני למן הימים הראשונים ודרכו עודנה נפקחת –
You Got To Walk That Lonesome Valley

על כורחנו נלך בעמק הבכא של החיים, נחצה את נהר הזמן הקצוב ונסתלק בקרונה של הרכבת השמימית. שיר פשוט המתאר את עומקם ואימתם של חיי האנוש, ובה בעת את גודלה של האחריות הקיומית וקדושתם של נתיבי החיים בעולמנו הזה. אכן, אין חידוש גדול בעובדה כי כולנו נלך אל מקום-איש-לא-שב-ממנו, ואין שאלה אנושית מצויה יותר מאשר זו המבקשת רמז כלשהו לתכליתם של החיים. כולנו נגיע אל יום-אחרון, בין אם יום זה יהא 'קץ כל זמן' או 'קץ כל בשר'. חיינוּ הם עמק נידח ובודד שקיים רק עבורנו ועבור הליכתנו אנו. איש אישה בדרכו ובדרכה. בדומה למתרחש בסיפורו מסמר השיער של פרנץ קפקא, בו עומד גיבּורו אל מול שער החוק הנכסף אך שומר-הסף מודיע לו כי שער זה אכן נועד רק לו וכעת הוא נסגר; ובדומה למילות המשורר רובּרט האנטר שהטעים כי החיים הם שביל שנועד רק לצעדיו של אדם אחד. כל אדם ושבילו הוא "ואם תיפול – לבדך תיפול", וכך גם בשירנו העתיק.
כיצד, אם כן, נבקש ונייחל להתאגדות האנושית ולסולידאריות בין הפועלים אם דרכּנו היא דרך בדוּדה ואין איש יכול ללכת בה במקומינו.
על הדיאלקטיקה הזו – על סתירותיה ונפתוליה – ועל ביצועיו השונים ועתיקי-היומין של שיר יסוד זה עמדנו בשידור ובמדרש השיר.

______________________________________________________________________

להאזנה לתכנית ששודרה ב-1 בנובמבר 2017, לחץ כאן.

______________________________________________________________________

 • Mississippi John Hurt – You Got To Walk That Lonesome Valley
 • David Miller – Lonesome Valley
 • Ella Mae Wilson, Lillie B. Williams, and Richard Williams – Trial in Judgment מתוך Drop on Down In Florida
 • Fairfield Four – Lonesome Valley
 • Elvis Presley, Jerry Lee Lewis & Carl Perkins – Walk That Lonesome Valley
 • Nina Simone – Lonesome Valley
 • John Jacob Niles – You Got To Cross That Lonesome Valley
 • Big Bill Broonzy – Stand Your Test In Judgement מתוך 1951-1952
 • The Carter Family – Lonesome Valley מתוך Worried Man Blues
 • Woody Guthrie – Lonesome Valley מתוך Library of Congress
 • John Fahey – Lonesome Valley