הג'אז של סודן • The Jazz of Sudan

אין דרך טובה יותר להכיר עמים ומקומות רחוקים מאשר להטות אוזן ולשמוע את צליליו של הניגון העממי הבוקעים מאותה אדמה. בו מצוים הסודות, מאווי הנפש וחיוב החיים של האדם בעולמו. אף מבלי לדעת השפה, יש בכוחה של המוזיקה השורשית לקרב … Continue reading