הולדת יום הפועלים • אחד במאי

האירועים בגינם נזכר האחד במאי בין ימי ההיסטוריה החלו היום, והתלקחו ביום שלמחרת. 131 שנים לפני יום שידור התכנית. במשכנות הצפון של עיר הרוחות והתעשייה שיקאגו אילינוי, ארצות הברית של אמריקה. מצב הפועלים באמצע המחצית השניה של המאה ה199 היה … Continue reading