כדי להפיג המתח מכל המתרחש ועד התקבל התוצאות, נדבר הלילה על תרומתה התרבותית החשובה והאמיתית של ארה"ב לאנושות, היא היא מעשה היצירה האמריקני המקורי הראשון – הבּלוּז.
לא ניתן למאורעות להסיח דעתנו מן העובדה כי שנה זו היא שנת המאה להולדתו של הבּלוּז. האמנם? האם רק ב1920 החלה האסכּולה את דרכּה?
מה היו השלבים שהביאו לגילויו של הבּלוּז בעולם ומדוע 1920 היא שנה מכרעת? ומה עם כל מה שקרה בשדות לפני כן? זה לא בּלוּז?
כידוע המחקר נע ונד תדירות בין רומנטיקה, מיתולוגיה, עובדות ואמת.
הקץ, אם כן, לשוטטות בין הקטבים. ננסה לנוע בשנים ובתפיסות ולגבּות הכל בעובדות מוזיקליות.
עד אשר נדע מי יהיה הנשיא שיעמוד בראש ארץ משונָה זו, יגיע אל האולפן – חרף כל מכשול – החבר ירון בּן עמי ויציג עמדתו בנושא.


להאזנה לתכנית ששודרה לראשונה ב-4 בנובמבר 2020, לחצו כאן


  • Bert Williams – It's Nobody's Business But My Own
  • Son Sims Four – Joe Turner Blues
  • Butterbeans & Susie – Jelly Roll Queen
  • Ma Rainey – See See Rider Blues
  • W.C. Handy – Mr. Crump Blues
  • Marion Harris – St. Louis Blues
  • Mamie Smith – Crazy Blues
  • Charley Patton – Spoonful Blues