"הבּיטו באנשים", מספר הניגון העתיק, "הבּיטו בהם עומדים בשורה ארוכּה ללא קץ, מחכים לגזר דינם ביום פּקודה".
לא כל הדתות ומאמיניהן מייחלים או מתארים רגע אחד פנטסטי שבו יגיע הקץ ויעלה הדין על כל מה שהיה. אנחנו בין אלה שכּן.
הלילה נתאגד לתכנית ראשונה ואחרונה לשבוע זה טרם צאתנו למחשבות יום הדין והמשפט. אשר על כּן, נעלה עלי הפּטיפון אסופה נבחרת וחלוצית משירת יום הדין והכּפּרה האוניברסלית בעמים, למען הניח נפשנו טרם פּורענות.להאזנה לתכנית ששודרה לראשונה ב-2 באוקטובר 2022 לחצו כאן


 • Sensational Nightingales – Standing at The Judgement
 • Skip James – Look at The People Standing at The Judgement
 • Bob Dylan – Whatcha Gonna Do
 • Viola Wells (Miss Rhapsody) – The Night Before Judgement Day
 • Bessie Jones & The Georgia Sea Island Singers – Sign of The Judgement
 • The Anglin Brothers – Money Cannot Buy Your Soul
 • Bill Monroe – Bluegrass & James Monroe – What Would You Give In Exchange
 • K.M. Williams – On Judgement Day
 • Mance Lipscomb – Run, Sinner, Run
 • The Pretty Things – Judgement Day
 • Reverend Robert Wilkins – You've Just Got To Stand Your Test In Judgement
 • Nina Simone – Sinnerman