חברים יקרים, אחיות ועמלות.
אכן לא קל, אך את שידור זה ייחדנו כולו לציון 120 שנים תמימות להקרנת הראינוע הראשונה. האחים לוּמייר, אוגוסט ולואי, כינסו החברים ב'גראנד קפה' בפאריז והציגו בפניהם מקבץ של סרטים קצרים על אודות חיי היום יום בצרפת. אמנם כבר במרץ אותה שנה נודע דבר הסרט המהולל שקצר ביקורות לאין ספור: "פועלים יוצאים ממפעל האחים לומייר". אך עין ההמון לא שזפתוֹ. בסרט הזה אכן נראו פועלים היוצאים מן המפעל של האחים לומייר. איש לא זעק חמס או רטן על הרס העלילה הטמון בשמו. ימי התום וחוסר התביעה.
בכל אופן, רק בסוף דצמבר היכתה המצאתם של האחים לומייר על ברכּהּ של ההיסטוריה ותבעה להפוך את העולם. אלו הם הימים בהם העוסקים במלאכת-הקולנוע היו גם ממציאיו, צלמיו, הבמאים, העורכים והמקרינים. תחי אחדות הפעולה והבוז לאוטומאציה!
בשידור זה ייחדנו הפרק הראשון בשבוע הקולנוע, לשיחה על הראש והראשון לקולנוע האמריקני, "הממציא של הוליווּד" – ד. וו. גריפית' . לימים, כינה אותו צ'ארלי צ'פלין, "האבּא של כולנו". דנו בסרטיו, בשכלוליו, בחזונו הקולנועי ובשאלה כיצד זכה למעמד זה.
אולם! ברם! כל זאת תוך דיבור נוקב על דמותו המסתורית והאפלה.
גאון גאון, אבל לא מעט מסרטיו הכילו תפיסות פוליטיות נפסדות ונרפסות. הילולים לדרום המובס; בוז עמוק לצפון הנקמני והבהמי; תמיכה באי-ההתערבות במלחמה באירופה; לאפיונו של האדם השחור כפרמיטיבי, עבד נרצע ותככן בו זמנית. על כך ניסה לכפר בסרטים אחרים אולי כעין הכאה גלויה על חטא.
זה לא היה קל אבל זה מחויב המציאות וכך עשינו.
אל האולפן הגיע מורה ומדריך נתיבות בקולנוע הלא הוא החבר היחיד והמיוחד מר נחמן אינגבּר.
ברכות.

___________________________________________________________________

להאזנה לתכנית ששודרה ב-27 בדצמבר 2015, לחץ כאן.

___________________________________________________________________

התארח באולפן: נחמן אינגבר.

  • Robert Wilkins – Rolling Stone, Pt. 1
  • J.W. Warren – Hoboing Into Hollywood מתוך The George Mitchell Collection