"הסֵדֶר שֶׁלָכֶם בּנוּי על חוֹל.
עוד יום-מחר תקוּם מהפּכה שנית,
תזקוֹף בּקוֹל רַעַשׁ את קוֹמתהּ לְמעלה,
וּבקול חצוֹצרה תּרִיע וּתבשׂר, לחֶרְדַתְכֶם:
אֲנִי אשֶׁר היִיתי, אני אשֶׁר הוֹוָה, וַאֲנִי אשֶׁר אהיה!"

אלה מילות מאמרהּ האחרון של רוֹזָה לוּקסמְבּוּרג ב1919. אךְ שבוּעיים ימים מראשית אותהּ שנה הספּיקה 'רוֹזה האדומה' לחיות. בּת 47 היתה כּשנעצרה והוּצאה להורג כאחרון האדם עלי אדמות. והנורא מכל היה זה בּפקודת הסוציאל-דמוקרטים שהפכו את הגייסות הנאציונאליסטים לנשק בּידם ובכך גזרו שׁמד על העולם.
אין בּרית עם הרע, ולוּ בשותפות אינטרסים קצרת ימים עִמו. כּך לימדונוּ ימי חייהּ הקצרים של רוֹזה לוּקסמבּורג. מהפּכנית.
לא ניתן לנו לשער מה שונים היו פּני האנושות אילו המהפּכה הגרמנית של 1919 היתה עוֹלה וּמצלחת.
הלילה נשדר לזכרהּ של גיבּורת החיִל את החלק השני על מַסֵכַת ימיהּ והגוּתהּ.

____________________________________________________________________

להאזנה לתכנית ששודרה ב-12 במארס 2018, לחץ כאן.
____________________________________________________________________

  • The Almanac Singers – Solidarity Forever מתוך Talking Union & Other Union Songs
  • הקראה מתוך הספר 'כתבים נבחרים' כרך שני, תרגם מ.ז. ולפובסקי, יצא לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
  • The Almanac Singers – Get Thee Behind Me, Satan מתוך Talking Union & Other Union Songs
  • מבחר קטעים מתוך הספר 'כתבים נבחרים' כרך שני, תרגם מ.ז. ולפובסקי, יצא לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
  • מבחר קטעים מתוך מאמרה האחרון של רוזה לוקסמבורג, 'סדר שורר בברלין', מתוך הספר 'שאלות עתים בוערות', מאת רוזה לוקסמבורג, בתרגום הראל קין, הוצאת הקיבוץ המאוחד
  •  Woody Guthrie – Sacco & Vanzetti