ישועות לעמלים ולפועלות.
בהיכנסנו לשנה ה117 בה קיים העולם ללא פרידריך ניטשה בסביבה, ציינו בתכנית זו בדיבור ובניגון את תחנות חייו ונדון במעט מגופי הרעיונות אשר היו להוגה המיוחד ורב המיסתורין הזה.
הכל נעשה בשיתוף חברנו היקר ד"ר דוד סורוצקין נ"י אשר הגיע לשם כך לאולפּן גופא.
במה הועיל או הזיק ניטשה למאבק הפועלי. מה תקווה יש לו ומה תוחלת לחיינו.

___________________________________________________________________

להאזנה לתכנית ששודרה ב-21 בפברואר 2017, לחץ כאן.

___________________________________________________________________

התארח באולפן: ד"ר דוד סורוצקין.

  • "תלגרמות של הצפירה", הצפירה, 27 באוגוסט 1900.
  • Mississippi Fred McDowell – Meet Me Down In Froggy Bottom מתוך This Ain't No Rock N' Roll
  • Rocky Fuller – Soon One Morning מתוך Forrest City Joe & Rocky Fuller: Memory of Sonny Boy
  • "פרידריך ניטשה", המליץ, 20 בספטמבר 1900.
  • Algia Mae Hinton – Going Down The Road Feeling Bad מתוך Music Maker: Sisters of The South
  • קטע מתוך מכתב שהופיע בספר "שקיעת האלילים" מאת פרידריך ניטשה.
  • (Blind Roosevelt Graves – I'll Be Rested (When The Roll Is Called מתוך Rare & Red Hot Gospel