להאזנה לתכנית ששודרה ב3 בנובמבר 2010, לחץ כאן

___________________________________________________________________

 • The Grateful Dead – Cosmic Charlie
 • Bob Dylan – Bob Dylan's Dream [Bootleg 9]
 • קטע קריאה מתוך: יצחק אייזיק קובנר, מתוך: 'הפתרון' מתוך: ספר המצרף: כתב מחאה משכילי מן המאה הי"ט, ההדיר מכתב היד בצירוף מבוא והערות: שמואל פיינר, ירושלים : ספריית דורות של מוסד ביאליק, תשנ"ח (1998)
 • R. L. Burnside & the Sound Machine – Jumper Hanging Out On the Line
 • קטע קריאה מתוך: יצחק אייזיק קובנר, מתוך: ספר המצרף: כתב מחאה משכילי מן המאה הי"ט, ההדיר מכתב היד בצירוף מבוא והערות: שמואל פיינר, ירושלים : ספריית דורות של מוסד ביאליק, תשנ"ח (1998)
 • Canned Heat – London Blues
 • קטע קריאה מתוך: יצחק אייזיק קובנר, מתוך: ספר המצרף: כתב מחאה משכילי מן המאה הי"ט, ההדיר מכתב היד בצירוף מבוא והערות: שמואל פיינר, ירושלים : ספריית דורות של מוסד ביאליק, תשנ"ח (1998)
 • Homesick James Williamson – Woman I Love, Chicago Blues
 • קטע קריאה מתוך: יצחק אייזיק קובנר, מתוך: ספר המצרף: כתב מחאה משכילי מן המאה הי"ט, ההדיר מכתב היד בצירוף מבוא והערות: שמואל פיינר, ירושלים : ספריית דורות של מוסד ביאליק, תשנ"ח (1998)
 • Boo Diddley & Muddy Waters & Little Walter – You Can't judge A Book By Its Cover
 • קטע קריאה מתוך: יצחק אייזיק קובנר, מתוך: ספר המצרף: כתב מחאה משכילי מן המאה הי"ט, ההדיר מכתב היד בצירוף מבוא והערות: שמואל פיינר, ירושלים : ספריית דורות של מוסד ביאליק, תשנ"ח (1998)
 • Mississippi John Hurt, Oh Mary Don't You Weep
 • קטע קריאה מתוך: יצחק אייזיק קובנר, מתוך: ספר המצרף: כתב מחאה משכילי מן המאה הי"ט, ההדיר מכתב היד בצירוף מבוא והערות: שמואל פיינר, ירושלים : ספריית דורות של מוסד ביאליק, תשנ"ח (1998)