להאזנה לתכנית ששודרה ב-8 במרץ 2018 לחץ כאן.

______________________________________________________________________

 • John Lee Hooker – I'm Leaving Baby מתוך Blues Before Sunrise
 • Johnny Jenkins  – Leaving Drunk מתוך Ton-Ton Macoute!
 • Junior Kimbrough- I'm Leaving You Baby מתוך Most Things Haven't Worked Out
 • Paul Jones – I'm Gonna Leave מתוך Fat Possum: Not The Same Old Bluesn
 • K. M. Williams – Why Do You Want To Leave מתוך The Lost Tapes of Jukes and Spirituals
 • Bobo Jenkins – I Sure Got To Leave Your Town מתוך The Life of Bobo Jenkins
 • Frank Frost – Never Leave Me At Home מתוך Downhome Blues
 • Lightnin' Slim – I'm Leavin' You Baby מתוך Excello
 • Lucille Spann – Can't Stand To Leave You מתוך Complete Lucille Spann
 • J.J. Cale – If You Leave Her מתוך Shades
 • Smokey Wilson – I'm Gonna Leave You Baby מתוך Blowin' Smoke
 • Buster Benton – Leave Me Alone מתוך Spider In My Stew