"בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל", בעומדנו טרם חודש האביב העברי נזכור כי במהלך מקבילו הלועזי, בחודש אפּריל, ברחבי העולם מציינים החברות והנאמנים את "חודש מָאדי ווֹטֶרז".
בּראשית אפּריל נולד ובסופו עתיד להיגאל מהבליו של העולם הזה.
מָאדי ווֹטרז, או בשם נעוריו מָקינְלי מוֹרגנפִילד, היה אבי הבּלוז המודרני של שיקאגו וּבהאי לישנא, בלעדיו לא היה ולא כלום.

נציין את חייו ומותו של הצדיק/ רק בגלי-צה"ל.

______________________________________________________________________

להאזנה לתכנית ששודרה ב-1 באפריל 2019, לחצו כאן.

______________________________________________________________________

כל השירים בתכנית בוצעו על ידי Muddy Waters.

  •  I Be's Troubled מתוך Alan Lomax Recordings
  • You Got To Take Sick and Die Some of These Days מתוך Down on Stovall's Plantation
  • Catfish Blues מתוך American Folk Blues Festival 1962-1965
  • [Rollin' and Tumblin' [Parts I & II מתוך 1946-1950
  • Bo Diddley & Muddy Waters & Little Walter – I'm a Man מתוך Super Blues
  • Can't Lose What You Ain't Never Had מתוך Michael Bloomfield: From His Head To His Heart To His Hands
  • Muddy Waters & Johnny Winter – I Can't Be Satisfied
  • Champagne & Reefer מתוך 'Live 79
  • 40 Days and 40 Nights מתוך 28 Great Blues Songs