אחיות וחברים!
כיצד הפכו גדודי פועלים מתמרדים לפני מאה שנים לכדי "הצבא האדום של הפּועלים והאיכּרים" הוא הוא – הצבא האדום.
איככה איגד לאון טרוֹצקי את התומכים המפוזרים, אשר מרדו בכל אשר למדו מינקותם, לכדי נחשולי אש השוטפים את עולם האתמול. חידה גדולה לכּל היא.
ארחנו באולפן את חברנו מימים ימימה, אח ורע, ד"ר מתי מייזל לשיחה על ראשית הימים של המשמרות האדומים ותחילת התגבשותו של הצבא האדום.

למתנגדות ולמתעודדים. לתומכות ולמתקוממים.

בתמונה: ימי ראשית ופּורענות. מראשוני המפקדים בצבא האדום בכינוס דחוף בחרקוב, אוקראינה 1921

____________________________________________________________________

להאזנה לתכנית ששודרה ב-24 ביולי 2017, לחץ כאן.

____________________________________________________________________

התארח באולפן: ד"ר מתי מייזל.
  • Russian Red Army Choir – The Sacred War
  • "פקודות הממשלה", העם, 26 במאי 1918.
  • !Russian Red Army Choir – Lets Go