הקרקעית. התחתית. טיט היָוִן. בּירא עמיקתא. תהוֹמא רבּא.
כל אלו השמות מציינים ומכוונים למקומנו האמיתי בעולם הזה – החיים. אין עליונים ואין תחתונים. ומה שהיה הוא שיהיה. אין יתרון לפועל ולעמלה בכל עמלם שיעמלו תחת השמש.
תורות הקיום לימדונו שבמאמציו של האדם להעפּיל מעלה מעלה הוא מגלה כי אין תכלית לעלייתו ובאשר כולנו מנוחים-לעתיד, מי יערוב לנו כי יש כלל פסגות לכבוש בחיינו. ומה יתן לנו אותו הישג ועליונות.. לא כלום.
עמדה פסימית זאת (שהיא אמת לאמיתה) יכולה להביא האדם לכדי יאוש גמור ולבקשת הקץ בימיו. אולם תורתנו המוזיקלית – הבּלוז – היטיבה להתמודד עם הסוגיה הבלתי פתורה הזאת. אכן הבלוז לא פתר דבר אלא נשא את האמת הצרופה והכואבת והלחינהּ לעולמים.
בכך העניק לאדם כתף לסבל החיים ולדרך הנפקחת לאורך המביאה מזור לפרקים, ומתוך שמחת ניגון העניים – הוא הוא הבלוז – בא לשמחה גדולה.

___________________________________________________________________

להאזנה לתכנית ששודרה ב-23 לפברואר 2015, לחץ כאן.

___________________________________________________________________

  •  Howlin' Wolf – Down In The Bottom מתוך Chess Box II
  •  Carl Hodges – Meet Me In The Bottom מתוך Blues Sweet Blues
  • Bumble Bee Slim – Meet Me In The Bottom
  •  Howlin' Wolf – Meet Me In The Bottom מתוך Blues at Newport Live 1966
  •  Johnny Shines –  Goin Down In The Bottom מתוך Live 1974
  • Homesick James Williamson & The Hypnotics – Meet Me In The Bottom
  •  Wesley Junebug Jefferson – Meet Me In The Bottom מתוך Mistakes Were Made
  •  John Hammond – Down In The Bottom מתוך So Many Roads
  •  R. L. Burnside – Meet Me In The Bottom מתוך Acoustic Stories
  •  Mississippi Fred McDowell – Meet Me Down In Froggy Bottom מתוך This Ain't No  Rock N' Roll