חג לפועלים.
עם צאתו לאור בעברית של ספרו החדש של החבר פרופ' חגי ארליך "היילה סלאסה – אריה יהודה, מלך המלכים" ואחרי שעברנו כברת דרך ארוכה ונפתלת בהיסטוריה של אתיופּיה וקרן אפריקה בכלל ובחיי ראסטפריי מקונן בפרט, נשוב הלילה אל מקורות הנילוס, נשב על המדוכה ונדון בכתובים. אל חייו הסוערים ורבי התהפוכות של היילה סלאסה. 
כזכור לפני שנים אחדות ערכנו כינוס ציבורי חופשי לטובת מאזינינו לציון חייו ונפילתו של הקיסר האחרון של אתיופיה ובו נטל פרופ' ארליך חלק נכבד וחשוב. נתעדכן מה נתחדש מאז ומה נתיישן ועדיין טוב ומועיל לדבר בו.

________________________________________________________________________

להאזנה לתכנית ששודרה ב-31 ביולי 2019, לחצו כאן.

________________________________________________________________________

  • Tlahoun Gèssèssè – Lantchi Biy
  • Loving Brother – Rule Ethiopia
  • Augustus Pablo – King Selassie I Calling מתוך King Selassie I Calling
  • Tlahoun Gèssèssè – Sigibgib Joroye