אין דרך טובה יותר להכיר עמים ומקומות רחוקים מאשר להטות אוזן ולשמוע את צליליו של הניגון העממי הבוקעים מאותה אדמה. בו מצוים הסודות, מאווי הנפש וחיוב החיים של האדם בעולמו. אף מבלי לדעת השפה, יש בכוחה של המוזיקה השורשית לקרב רחוקים, באשר היא חושפת אמת שאינה ניתנת לכיסוי במילים מחושבות. היא אף יכולה למוטט את חומות הבּערות והדעות הקדומות מבלי להיות אנתרופולוג מדופלם. לכן הלילה נישא מבּטינו ואוזנינו אל מדינה שכנה וגדולה המתהפּכת בהפיכתה בימים אלו – סוּדן. היא אשר הוציאה מקרבה אסכּולה מוזיקלית מפוארת שכּונתה הג'אז סוּדני. אם כי ההגדרה אינה קולעת דיה למארג מוזיקלי מיוחד ומורכב זה. שכבות על גבי שכבות והשפעות ממזרח ומערב נמזגו יחדיו לכדי הג'אז הסוּדני. תור הזהב, כמו בכל מקום, היה בסיקסטיז ולמרות המכשולים שלא אחרו לבוא, עודנו עמנו וידו נטויה.
נתחיל במבוא ראשוני וקצר לקראת הבּאות.להאזנה לתכנית ששודרה ב-23 בנובמבר 2021, לחץ כאן


  • Kamal Keila – Ghali Ghali Ya Jinub מתוך Muslims and Christians
  • Kamal Keila – Muslims and Christians מתוך Muslims and Christians
  • Sharhabil Ahmed – Argos Farfish מתוך The King of Sudanese Jazz
  • Sharhabil Ahmed – Kamar Dawa מתוך The King of Sudanese Jazz
  • Abdel Gadir Salim – Bitzîd Min 'adhâbîi מתוך Le Blues De Khartoum
  • The Scorpions & Saif Abu Bakr – Shaikan Music מתוך Jazz Jazz Jazz
  • The Scorpions & Saif Abu Bakr – Nile Waves מתוך Jazz Jazz Jazz
  • The Scorpions & Saif Abu Bakr – Azzah Music מתוך Jazz Jazz Jazz
  • Sharhabil Ahmed – Ya Shagini מתוך The King of Sudanese Jazz