"מקרה ייחודי ומעורר השתאות בתולדות השואה: סיפורו של בסלניי, כפר צ'רקסי-מוסלמי מבודד בהרי הקווקז שהציל ילדים יהודים ולא יהודים בשנת 1942, בעיצומה של השואה. מאות ילדים הוברחו מלנינגרד הנצורה. רכבת ובה ילדים הופגזה ועשרות נהרגו. ארבע עגלות סוסים הועמדו לרשות הילדים ששרדו (בני 3 עד 14). ילדים אלו עברו בדרכם בכפרים שלא נענו לקריאה לקחת אותם אליהם, וכשהגיעו מותשים – חלקם מתים, חלקם גוססים וחלקם אדישים – לכפר בסלניי, רצו לקראתם ילדי הכפר. האבות היו במלחמה, האמהות בשדות, ובכפר היו ילדים וזקנים. ילדי הכפר ניסו לדבר עם הילדים הפליטים, אך לא נענו וקראו לאמותיהם. זהו סיפור שבמרכזו נשים – אמהות. 32 נשים לקחו אל ביתן 32 ילדים. 152 ימים שהה הצבא הנאצי בכפר וחיפש אחר ילדים יהודים. הגרמנים איימו לשרוף את הכפר על יושביו, אך לשווא. איש מבין 1800 תושבי הכפר לא גילה". זוהי תמצית מחקרו הנועז והנדיר של החבר הנכבד פרופ' יאיר אורון חוקר הג'נוסייד החשוב אשר מחקריו נשתה בצמא הנפש שנים רבות. בשידור זה, אם כן, הקדשנו השעה לפרשה ייחודית ונעלמה זו אשר פורסמה השנה בתורת ספר מעורר נפש – "הבנאליות של החמלה". בהוצאת רסלינג אגב. מחקר המרבה סולידאריות ובה בעת חושף לא מעט מן הפוליטיקה של הזיכרון בימינו.
יאיר אורון הגיע לאולפן.

_________________________________________________________________________

להאזנה לתכנית ששודרה ב-29 ביוני 2016, לחץ כאן.

_________________________________________________________________________

שיחה עם פרופסור יאיר אורון

  • Kafa Chikh – Tlebzu Aslan‏ מתוך Circassian Music, Vol. 5
  • I'm On My Way – Andy Mosely & Robert Pete Williams‏ מתוך Angola Prison Spirituals