לכל מסע ארוך יש הרגע בּו מתכּנסים החברות והנאמנים ומסכּמים יחדיו הרגעים שעברו. לכל מאמר אקדמיסטני ארוך הנמשך לאין קץ ישנם נספּחים, הערות וסייגים. לכל דיבּור הבּא מן הלב – תיקונים והשלמות.
אשר על כּן נוציא הלילה התותחים הארכיוניים הכּבדים בּיותר לסיכּום חגיגות ציון שמונים שנים לחבר הנאמן בּובּ דילן. הלילה ומחר.להאזנה לתכנית ששודרה ב-8 ביוני 2021, לחץ כאן


כל השירים הם בביצועו של בוב דילן:

  • The Man In Me (1977) מתוך The Rundown Rehearsal Tapes 1977-1978
  • Maggie's Farm (1977) מתוך The Rundown Rehearsal Tapes 1977-1978
  • Ballad of a Thin Man (1977) מתוך The Rundown Rehearsal Tapes 1977-1978
  • Like a Rolling Stone (1978) מתוך The Rundown Rehearsal Tapes 1977-1978
  • Black Diamond Bay מתוך Desire
  • Jacques Levy – Black Diamond Bay (November 1985)
  • The Water Is Wide (Live at Boston Music Hall, Boston, MA – November 21, 1975)
  • Hurricane (Live at Boston Music Hall, Boston, MA – November 21, 1975)