Bobo Jenkins

אחרי שבתכניות האחרונות דיברנו על אינטלקטואלים דוברי עברית, מוגרבית ויידיש ייחדנו את השידור שלפניכם לדמותו הנסתרת והשכוחה של איש הבלוז המיוחד מדטרויט (אשר במדינת מישגן) בובו ג'נקינס הלא הוא Bobo Jenkins.
הוא נולד ב1916 והלך לעולמו ב1984 והשאיר ירושה מוזיקלית לא גדולה לצער כולנו. אולם הערב נוכל לשמוע ולזכור – אם לא למעננו אז לדורות הבאים – את שירת חייו שיש בה מן הישן והחדש. דומה כי לא הותיר תלמידים רבים לצורה שבה הביא לידי ביטוי את הבלוז שלו – אך ללא ספק היא מחכה לגילוי ולאזניים חיות.

ג'וח קורס תחת הנטל!

___________________________________________________________________


להאזנה לתכנית ששודרה ב13 במרץ 2013, לחץ כאן

___________________________________________________________________

רשימת שיריו של בובו ג'נקינס [Bobo Jenkins] שנוגנו בתכנית:

  • First Left Home מתוך Detroit All Purpose Blues
  • Heard The News? מתוך Detroit All Purpose Blues
  • Monkey Not For Sale מתוך Here I am A Fool In Love Again
  • Shake 'Em On Down מתוך Here I am A Fool In Love Again
  • I'm So Glad Trouble Don't Last Always מתוך The Life of Bobo Jenkins
  • Heard The News? מתוך The Life of Bobo Jenkins
  • שיחה עם תום, מאזין.
  • Watergate Blues מתוך Here I am A Fool In Love Again

___________________________________________________________________