פועלות יקרות ועמלים מתמידים!
94 שנים לפני שידור זה הלך אהרון דוד גורדון הגדול אל בית עולמו.
הלך גורדון אל בית הגנזים הנצחי ואל בית האוצר של רוח התמיד.
כּך כתב טרם מותו, ברשימותיו האחרונות, בשנת מותו הזעוּמה – 1922:
"הרוצים לכבּדני – יכבּדוּני בִּשתיקה. לפחות שנה אחת לא ידבּרו ולא יכתבו עלי כלום. את נפשי הרי הם בין כך ובין כך לא ידעו..
לאחר שנה – מילא! זה כבר יהיה דבר שנתיישן, למשל כמו שמדברים במודה שעבר זמנה, או בשלג דאשתקד. בּמה שכתבתי צריך לדבּר, רק אם נשאר בהם.. עוד ערך חי, כלומר לא ערך סִפרותי או פובּליציסטי, כי אם ערך חיוני בשביל החיים המתחדשים".
כמו בכל שנה המתעגלת אל ראשיתהּ, דיברנו בגורדון וערך דבריו החיוניים בשביל חיינו המתחדשים.
___________________________________________________________________

להאזנה לתכנית ששודרה ב-23 בפברואר 2016 לחץ כאן.

___________________________________________________________________

 • Bob Dylan – Let Me Die In My Footsteps
 • קטע קריאה מאת א.ד גורדון. מתוך: "את אינך בודדה במרום: מכתבים מא. ד. גורדון ואליו", עורך: מוקי צור, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998.
 • The Willows – Send Another Moses
 • Mississippi Fred McDowell – Meet Me Down In Froggy Bottom
 • קטע קריאה מתוך "האדם והטבע" מאת א.ד גורדון.
 • The Youths – We A Socialists
 • The Invaders – Conquering Lion
 • קטע קריאה מאת יוסף אהרונוביץ'. מתוך: "את אינך בודדה במרום: מכתבים מא. ד. גורדון ואליו", עורך: מוקי צור, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998.
 • Eric Morris – Blackman Ska
 • קטע קריאה מאת יהושע מנוח. מתוך: "את אינך בודדה במרום: מכתבים מא. ד. גורדון ואליו", עורך: מוקי צור, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998.
 • The Faithful Brothers – I and I Nuh Run