איימוס מילבורן • Amos Milburn

בעוד ארצו מולדתו חיה ע"פ חוקי גזע והפרדה ובעוד הלינ'צים והרדיפות הם חלק מן היום יום הנמשך הצטרף ג'וזף איימוֹס מילבּורן בגיל 15 לצבא האמריקני ונשלח לחזית הפיליפּינים. מן המלחמה הזו שב עם 13 עיטורי גבורה והצטיינות במהלך שירותו ושב … Continue reading