השריפה הגדולה של שיקגו • The Great Chicago Fire

הטו נא אוזן הלילה לסיפורם רב ההשראה של יושבי קִריה נאמנה אשר קמו מהריסותיהם ובנו את עירם על תילהּ לתפארת הדורות. הלילה לפני 149 שנים החלה אש תופת לאחזו בבתי העיר הצעירה והמתפתחת שיקאגו.במשך שלושה ימים בערו הלהבות וכילו את … Continue reading

ג'וני לואיס • Johnie Lewis

להאזנה לתכנית ששודרה לראשונה ב-6 לאוקטובר 2020, לחץ כאן השירים בוצעו על ידי ג'וני לואיס: Hobo Blues Can't Hardly Get Along Guitar Blues (Hound Dogs on My Track) Lewis' Little Girl Done Stole a Black Cat Bone Jumpin' Jive I Got … Continue reading

וודי גאת'רי • 67 שנים למותו • Woody Guthrie

ווּדי גאת'רי הוא מן הבּריות הקיימות והחסרות בה בעת בכל דור בעולם.יצירתו – אשר עיקרה נפרש בין ראשית שנות ה30 לאמצע שנות ה50 – אינה זקוקה לעריכות מחדש עם רוח הזמן המשתנה ושינויי הדורות והטכנולגיה.אף אין היא צריכה להסבּרים מפולפלים … Continue reading