עטיפת הספר "תולדות יעקב" מאת רבי יעקב ששפורטש

sasportasamsterdam