הלילה ימלאו יובֵל שנים ללכתו של הגדול והנסתר מכּולם – מיסיסיפּי פרד מקדואל. שומר העיר והחומה. מי שהחזיק בסוד גדול אשר כל מהותו צמצום והשלת המשא הכבד של הריבּוי. למרות שלפני 1959 איש זולת שכניו לא שמעו על אודותיו הרי שגילויו ברבּים פתח צוהר אל מסורת קדמונית, טקסית והיפנוטית הנשמעת כמו "המקור", זה אשר איש אינו יודע כיצד נשמע ואם כלל הילך על פני הארץ, אך זה אשר אותו כולם ביקשו למצוא.

מיסיסיפי פרד שייך אל ההתחלה, אל הראשית, אך נוכח הוא גם בסוף.

לא ניתן להביא בחשבּון כל תפיסה או זרם מוזיקלי בבּלוז או בשירת העם, או ביוצאי חלציהם, הרוצים להיחשב לשלמים ונאמנים מבלי להכיר ולעמוד על מהלכיו של האיש על הגיטרה ובשירת המיסתורין אשר לו.להאזנה לתכנית ששודרה לראשונה ב-7 ביולי 2022 לחצו כאן


כל השירים הם של מיסיסיפי פרד מקדואל למעט המצויין אחרת:

  • Alan Lomax Recordings – I'm Going Down To The River [w. Miles Pratcher & Fanny Davis]
  • Alan Lomax Recordings – Keep Your Lamp Trimmed and Burning
  • Alan Lomax Recordings – What's The Matter Now?
  • Mississippi Fred McDowell – On The Frisco Line
  • Mississippi Fred McDowell – Red Cross Store Blues
  • My Home Is in the Delta – The Lord Will Make a Way [w. Annie Mae McDowell]
  • Big Mama Thornton – In Europe – My Heavy Load
  • This Ain't No Rock N' Roll – Meet Me Down In Froggy Bottom
  • Live at The Gaslight – Shake 'Em on Down
  • Live at The Gaslight – White Lightnin'