בשידור זה- שיחה וניגון לציון 151 שנים להולדתו של ההוגה העברי הנועז מיכה יוסף בּרדיצ'בסקי הוא מיכה יוסף בּן גריון.
הראשון לאמץ שם משפחה זה בעת החדשה. בּרדיצ'בסקי נזכר בדברי ימי עמנו – לעיתים תכופות – בתור "ניטשה העברי", מהפכן והוגה סבוּך ומורכב אשר רחובות לא מעטים נושאים שמו בעיבּורי הערים העבריות אך מעטים הזוכרים חידושיו.
הוא אינו ניצב בין האישים המרכזיים בתנועת תחיית עמנו הלאומית והמודרנית. ויש אומרים כי האידיאולוגיה העברית לא ידעה היכן להציבו ולכן פונה אל מקום כבוד של זיכרון בלבד. ללא המשך ותולדות. אולם, ללא ספק בישר רבות מן ההתפתחויות בתחיית העם העברי בעת המודרנית. הוא בּישר אך בסוף נגנז אל מקומו. ברדיצ'בסקי, כאמור, אינו נמנה בין גיבורי הפנתיאון ואינו נלמד, אלא ליודעי ח"ן בלבד. חשיבותו רבה לאין שיעור מכל מאמץ להסתירו. אישיות מיסתורית ורבּת פּנים ודרכים.
עִילוי תורני, נצר למשפחה עתירת מקורות ושורשים ביהדות הרבנית והחסידית, הוא הוא שיפרוץ בסוף הדרך אל מה שביקש למצוא: "יהודי חדש". אותו יהודי שעליו נגזר, להיות ליבּו עשוי קרעים קרעים.
העבריות, ההתחדשות היהודית, החיוּת האנרכית והחסידית, הציונות, פרידריך ניטשה והנהיליזם – כל אלה מתגוששים בנפשו.
היו ימים, היו ימים בהם בכל תיק בית ספר היה מונח גם "ילקוט מיכה יוסף ברדיצ'בסקי". היכן הוא עתה?
הזמנו לשיחה ולעיון את חברנו היקר פרופ' נסים קלדרון וניסינו להעלות נשמת בן גריון הראשון.

___________________________________________________________________

להאזנה לתכנית ששודרה ב-24 באוגוסט 2016, לחץ כאן.

__________________________________________________________________

התארח באולפן: פרופסור ניסים קלדרון.

  • Meet Me Down In Froggy Bottom – Fred McDowell
  • קטע מתוך המאמר "שינוי ערכים", מתוך "כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי".
  • Hobo Blues – John Lee Hooker‏
  • קטע מתוך המאמר "שינוי ערכים", מתוך "כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי".
  • "הפועל הצעיר", 23 דצמבר 1921.
  • קטע מתוך הסיפור "פרה אדומה", מתוך "רעם היופי", מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.
  • When The Saints Go Marching In – Mississippi Fred McDowell‏