ראיון מאת יונה הדרי רמגי עם ליבוביץ', שפורסם בעיתון "ידיעות אחרונות" ב22 בינואר 1993

yediot