מתוך ראיון של אבנר אברהמי עם ליבובית', שפורסם במעריב, 11 בדצמבר 1992

maariv