דוד שחר מספר איך ראה את היילה בביקורו בישראל, מתוך הספר "היכל הכלים השבורים" מאת דוד שחר. ספרית פועלים, מרחביה, 1969.

קטע היילה סילאסי דוד שחר