ערן סבאג ומשה סקאל אחרי השידור על סידוני קולט.

ערן סבאג ומשה סקאל אחרי השידור על סידוני קולט.