ראסטות אהובות, הרי כולנו תלמידים וכולנו מורים, אך מחר לפי היומנים תחל שנת הלימודים הרשמית. אז לכבוד השנה שבפתח נקדיש הערב את התוכנית למורה עברי ענק ורב השראה. אמנם הוא מעולם לא לימד בכיתה, ואף לא כינה את עצמו מורה, אך בני ובנות העלייה השנייה, וגם השלישית, וגם אלו שבאו אחריהם עד היום, ראו בו דמות מופת המחנכת את לבבותיהם ונפשותיהם. מי הוא אם לא אהרון דוד גורדון, הפילוסוף והפועל, שחינך באורחות-חייו ובהגותו לתיקון האדם ותיקון העולם. מי יתננו ונזכה ללמוד מרוח האדם שהיתה בו.
היום נקרא מעדויותיהם של אלו שראו בו תלמידיו, ומכתביו שלימדו אותנו באופן אישי באופן רחב ועמוק על החיים ועל המוות.

___________________________________________________________________

להאזנה לתכנית ששודרה ב27 באוגוסט 2013, לחץ כאן.

__________________________________________________________________

 • L.C. Ulmer – Hip-Shake מתוך Blues Come Yonder
 • קריאת קטע שכתבה אווה טבנקין על גורדון בעין חרוד. מתוך: את אינך בודדה במרום: מכתבים מא. ד. גורדון ואליו, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1998, עורך: מוקי צור.
 • L.C. Ulmer – Cleo's Back מתוך Long Ways From Home
 • קריאת קטע ממכתב שכתב א.ד גורדון לרחל המשוררת. מתוך: את אינך בודדה במרום: מכתבים מא. ד. גורדון ואליו, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1998, עורך: מוקי צור.
 • L.C. Ulmer – I Saw The Light מתוך Blues Come Yonder
 • קריאת קטע מתוך זיכרונות שכתב חברו של א.ד גורדון. מתוך: את אינך בודדה במרום: מכתבים מא. ד. גורדון ואליו, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1998, עורך: מוקי צור.
 • קטע קריאה מתוך זיכרונות שכתבה מרים זינגר. מתוך: את אינך בודדה במרום: מכתבים מא. ד. גורדון ואליו, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1998, עורך: מוקי צור.
 • L.C. Ulmer – Money Blues מתוך Long Ways From Home
 • קטע שכתב יוסף אהרונוביץ' על גורדון. מתוך: את אינך בודדה במרום: מכתבים מא. ד. גורדון ואליו, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1998, עורך: מוקי צור.
 • L.C. Ulmer – Left Me Standing Behind מתוך Blues Come Yonder
 • קוטע שכתב א.ד. גורדון לחיותה בוסל. מתוך: את אינך בודדה במרום: מכתבים מא. ד. גורדון ואליו, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1998, עורך: מוקי צור.
 • L.C. Ulmer – Rosalee מתוך Mistakes Were Made II